Wstydliwe problemy z toaletą

OBORNIKI. Wciąż można słyszeć skargi na osoby zanieczyszczające toaletę miejska przy parkingu na ulicy Powstańców Wlkp. Mimo iż jest to nowoczesny obiekt, z dobrą wentylacją i samooczyszczającą się posadzką, to co można tam spotkać po wizycie niektórych osobników woła o pomstę do nieba i psuje apetyt na resztę dnia. Toaleta jest systematycznie sprzątana przez pracowników firmy ZUK z Obornik, działającej przy PGKiM. Gmina zapłaci za to w bieżącym roku z kieszeni swych podatników 12953 złotych.
Toaleta jest darmowa i być może to właśnie przyciąga do niej różne typki. Opłaty nie można wprowadzić do końca trwania unijnego programu wsparcia, z którego gmina skorzystała budując toaletę.
Do skrzynki wniosków i pomysłów Obornickiej Rady Seniorów wpłynął niedawno apel o to, by w każdym centrum handlowym lub większym markecie była czynna ogólnodostępna toaleta. Jednak trudno dziwić się właścicielom placówek, którzy się bronią przed otwarciem swoich toalet dla wszystkich i chyba słowo „wszystkich” jest tutaj kluczowe.

Podobne artykuły