Mosty pani starosty

POWIAT OBORNICKI. Dyrektor zarządu dróg powiatowych Marek Pilarski dokonuje właśnie przeglądu istniejących w powiecie obornickim mostów.
Jest już wiadomym, że ten na Flincie w ciągu drogi powiatowej będzie jeszcze w tym roku przebudowany. Most w Stobnicy także musi przejść przebudowę. Obecnie przedsięwzięcie to czeka na projekt przebudowy.

Podobne artykuły