Dotacja dla Amazonek

OBORNIKI. Stowarzyszenie Amazonek im. świętej siostry Faustyny w Obornikach powstało w 2008 roku z inicjatywy kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Głównym celem i zadaniem stowarzyszenia jest szeroko pojęta rehabilitacja fizyczna, psychiczna i społeczna osób niepełnosprawnych, kobiet po leczeniu raka piersi oraz rozpropagowywanie wiedzy o problemach chorób nowotworowych. Stowarzyszenie wspiera swoje członkinie radami, pomocą w zaopatrzeniu w protezy i peruki. Podopieczne objęte są fachową opieką rehabilitantki, korzystają z masaży limfatycznych i gimnastyki zbiorowej. Grupa obornickich Amazonek w 2018 roku została uhonorowana Przechodnią Statuetką Anny Stefańczyk, w uznaniu działań na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi. Całoroczne regularne zabiegi masażu limfatycznego dofinansowywane będą w bieżącym roku przez gminę. Została zawarta w tym celu umowa finansowana ze środków na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Podobne artykuły