Wznowienie funkcjonowania PSZOK

Wznowienie funkcjonowania PSZOK


OBORNIKI. Po podpisaniu umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach, a Związkiem Międzygminnym GOAP z dniem 1 lutego wznowił funkcjonowanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP mogą przywieźć wybrane rodzaje odpadów.
PSZOK nadal znajduje się przy ulicy Lipowej 19 w Obornikach. Jest czynny: w poniedziałki, środy, piątki od 7.00 do 17.00, a w soboty od 7.00 do 14.00. Wszelkich informacji udziela: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki tel. 61 29-61-206 wew. 28, tel. kom. 795 214 504.

Podobne artykuły