Jubileuszowa sesja rady seniorów

Jubileuszowa sesja rady seniorów

OBORNIKI. Ubiegłotygodniowa sesja Obornickiej Rady Seniorów (ORS) była wyjątkowa, bo związana z jubileuszem 5-lecia powstania tegoż ciała doradczego burmistrza Obornik.
Rada seniorów powstała w umyśle Tomasza Szramy dwa lata wcześniej. Co pewien czas konsultował z różnymi organizacjami skupiającymi seniorów ich potrzeby lub pytał o optymalne rozwiązania.
Co pewien czas rodziło to pytanie, czy problem zgłaszany przez jedno środowisko, dotyczy wszystkich?
Sam będąc czterdziestolatkiem nie zawsze wyczuwał owe potrzeby lub problemy, więc postanowił powołać stałe ciało doradcze w postaci rady zebranej przez wybranych przedstawicieli różnych środowisk. Motorem w organizowaniu ORS była ówczesna sekretarz Ewa Thiem.
Odbyły się wybory powszechne. Kandydatów zgłaszały środowiska emerytów, nauczycieli, inwalidów, związkowców, ogrodów działkowych i inne.
Tak powstała Obornicka Rada Seniorów, która wybrała spomiędzy siebie przewodniczącego. Został nim Eugeniusz Kierstan, który przewodniczy z doskonałym skutkiem już druga kadencję.
Radni seniorzy zbierają się cyklicznie, nie pobierają żadnych diet ni świadczeń, ich dziełem są liczne inicjatywy, które poprawiają jakość życia najstarszych oborniczan, a warto pamiętać, że to znaczna część całej populacji gminy i staje się ona coraz liczniejsza.
Seniorzy kontaktują się ze swoim środowiskiem poprzez sieć skrzynek, do których zbiera się pomysły, zgłaszane są tam problemy i głosy w ważnych sprawach dotyczących tego konkretnego środowiska. Takich skrzynek z pomysłami i problemami jest w gminie sześć. Dzięki nim władze gminy mogą kontaktować się z możliwie najszerszą grupą osób starszych.
Rada starszych nie jest w świecie czymś całkiem nowym, bo taka rada (Geruzja) znana była już w starożytnej Sparcie, jako główny organ władzy w oligarchii spartańskiej. Grupę Mędrców powołano niegdyś przy Radzie Europejskiej.
W Obornikach „władzy” żadnej rada nie ma, ale władze chętnie wsłuchują się w jej głos. Nie inaczej było w minią środę, podczas obrad ORS.
Prócz radnych przybyli przedstawiciele przyszłych seniorów, zasiadające w Młodzieżowej Radzie Miejskiej: przewodnicząca Patrycja Grzechowiak i Weronika Obst. Była dyrektor Hanna Kniat-Szymańska zajmująca się pomocą społeczną oraz prezes Grażyna Stachowiak przewodząca obornickiemu Stowarzyszeniu Wspólnoty Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” czy Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii”, Przybyły opiekunki domów seniorów, dotarł ksiądz Józef Kamzol.
Nie zabrakło osób blisko współpracujących z seniorami, jak zajmujący się promocją kierownik Krzysztof Sroka, dyrektor Adam Krasicki, prezes PWiK Tomasz Augustyn i naczelnik Bliżej Matczuk. Byli sekretarz Krzysztof Nowacki, wiceburmistrz Piotr Woszczyk i jak zwykle koordynujący współpracę pomiędzy organami doradczymi Paweł Drewicz. Przybył starosta Waldemar Cyranek.
Eugeniusz Kierstan odczytał życzenia, jakie napłynęły od Tomasza Szramy, Zofii Koteckiej, przewodniczącej rady powiatu Renaty Tomaszewskiej, posła Krzysztofa Paszyka, szefa policji Wojciecha Spychały, dyrektor Małgorzaty Ludzkowskiej, rozwiązującej problemy konsumenckie i przewodniczącej PCK Urszuli Bak i wielu innych osób, życzliwych seniorom. Po życzeniach przyszła chwila refleksji związana z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi burmistrza Obornik. Piotr Woszczyk poinformował o zawieszeniu ojca miasta w jego niektórych czynnościach i stanowczo zaprzeczył nieprawdziwym informacją, jakie się w tej sprawie lęgną i rozprzestrzeniają. Podkreślił, że: Informacje, jakie przekazała prokuratura są absurdalne. Działa ona najwyraźniej na oślep. Tomasz Szrama zaskarżył decyzję prokuratury, bo nie zrobił niczego niegodnego i niezgodnego z prawem oraz zasadami. Na koniec wiceburmistrz zapewnił, iż liczy na szybki powrót Tomasza Szramy do pracy. Zebrani po oświadczeniu bili głośno brawo na znak solidarności ze swym burmistrzem i wydawało się, że jest on wśród obecnych.
Sesja była jubileuszowa, choć bez przemówień, kwiecia, uścisków i pompy towarzyszącej zwykle przeróżnym jubileuszom. Było za to krótkie podsumowanie najważniejszych dokonań, a ich listę ze względu na szczupłość miejsca skrócimy jedynie do takich wydarzeń jak: test opaski dla seniora, organizacja obiadów abonamentowych, próba stworzenia punktu spotkań w Objezierzu. Liczne akcje dla bezpieczeństwa jak: „Senior widoczny” i „Senior bezpieczny”. Otwarcie Klubu Senior Plus, do którego uczęszcza już 160 osób, czy niedanie otwarcie dziennego Domu Senior Plus Jagiellonka. Wydano kalendarze seniora, zorganizowano Weekendy Seniora, w mieście stanęły liczne ławeczki służące odpoczynkowi.
Jubileusz uczczono zwykłą pracą, rozwiązaniem kolejnych problemów, zgłoszeniem nowych pomysłów, o czym poinformujemy czytelników w innym miejscu. Osłodą tego dnia był pyszny tort ufundowany przez starostę obornickiego z okazji jubileuszu 20-lecia powstania powiatu. O nim napiszemy w kolejnym wydaniu gazety.

Podobne artykuły