Darmowa pomoc dla potrzebujących

OBORNIKI. Termin „dysforia” oznacza nastrój człowieka, którego źródłem jest głównie poczucie niemożności radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością, a w konsekwencji niezdolność do odczuwania przyjemności, stan rozżalenia, drażliwości, wybuchy złości i agresji nieadekwatnych do sytuacji. Takie osoby wspiera działająca od listopada 2015 roku Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” oferująca swoje usługi głównie osobom starszym, samotnym i niesamodzielnym. Twórcom spółdzielni przyświecała zawsze idea zaangażowania do wspólnej pracy zespołu osób narażonych na wykluczenie społeczne, niezależnie od ich stopnia sprawności oraz wykształcenia. Swoją działalnością spółdzielnia pragnie nie dopuszczać do zaistnienia takich stanów zarówno u swoich członków jak i odbiorców jej usług.
Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” kolejny już rok świadczy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne w miejscu zamieszkania przyznawane po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zatrudniając w tym celu prawie 50 opiekunek. Dla starszych mieszkańców gminy realizowane są za pośrednictwem Spółdzielni usługi „Złotej Rączki”, a mieszkańcy zainteresowani wszczęciem postępowania upadłościowego osób fizycznych mogą w tym zakresie skorzystać z usług doradcy, zapewnionego im także w ramach zadania realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną „Uciec Dysforii”.
Kolejne zadanie zaoferowane przez Spółdzielnię, to usługi fizjoterapeutyczne dla mieszkańców gminy Oborniki dotkniętych utratą zdrowia. Jest to zadanie publiczne na którego realizacje konkurs ogłosił burmistrza Obornik. Do końca czerwca, od poniedziałku do piątku, każdy zakwalifikowany beneficjent będzie mógł skorzystać nieodpłatnie z 10 zabiegów dostosowanych do indywidualnych potrzeb zgodnie ze wskazaniami lekarza lub fizjoterapeuty. Pomoże w tym bogate zaplecze sprzętowe Spóldzielni: rotory, stoły do masażu, kabina UGUL z osprzętem, aparat do krioterapii, magnetoterapii, do terapii ultradźwiękami, elektroterapii i laseroterapii, wirówka kończyn dolnych, lampa bioptron i sollux oraz wiele innych.

Podobne artykuły