Bank żywności dla najbiedniejszych

OBORNIKI. Jednym z trosk obornickiej rady seniorów i współpracujących z nią organizacji jest wsparcie żywnością najuboższych emerytów i rencistów. To środowisko popada w coraz większą biedę i takiego wsparcia potrzebuje, jak żadne inne. Widok emerytów odstępujących od aptecznego okienka z niczym jest coraz częstszy.
Powstała idea banku żywności dla najuboższych. Idea jest i to słuszna, ale są też coraz większe obostrzenia sanitarne. Te udaje się pokonać i wiele wskazuje na to, że już 13 lutego ruszy bank żywności zapewniający najbardziej potrzebującym osobom pomoc w zapewnianiu na co dzień wartościowego pożywienia do 50 kg na osobę.
Organizatorzy akcji szukają obecnie przewoźnika, skłonnego dostarczyć do Obornik 10 ton żywności.

Podobne artykuły