Obornicki rower miejski?

OBORNIKI. W gminie rośnie nasycenie ścieżkami rowerowymi i dogania ona w tym największe i najlepiej zurbanizowane aglomeracje. Dróg i ścieżek rowerowych wciąż przybywa, a konsekwencją tego jest idea uruchomienia w Obornikach, wzorem wielkich miast, roweru miejskiego, rodzaju samoobsługowych ulicznych wypożyczalni rowerów. Jest pomysł i choć organizacja ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), będąca formą współpracy samorządów, a współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich nie ma tym roku pieniędzy na program dotyczący roweru miejskiego, to burmistrz nadal będzie szukał na ten cel środków zewnętrznych.

Podobne artykuły