Na co przeznaczono fundusze sołeckie

GMINA OBORNIKI. Każde z sołectw gminy Oborniki dysponuje funduszem sołeckim, wielkością odpowiadającą ilości mieszkańców. Sołtysi wraz z radami sołeckim planują wydatkowanie owych funduszy na różne zadania, a mieszkańcy podczas specjalnego zebrania to akceptują w całości lub dokładają swoje propozycje.
Najczęściej pieniądze są wydawane na doposażenie świetlic wiejskich, remonty i naprawy, budowę obiektów rekreacyjnych i tym podobne.
Sołectwo Świerkówki z funduszu sołeckiego kupuje w tym roku sześć zestawów biesiadnych na potrzeby świetlicy. Wybrano ofertę firmy Hurtnamiot z Opola za kwotę 2 550 zł brutto.
Sołectwo Bąblinek kupuje w warszawskiej firmie M99 za 2 141 zł brutto zestaw nagłośnieniowy oraz za 1 859 zł kuchenką gazowo-elektryczną.
Sołectwa Żukowo przeznaczyło fundusz sołecki na zakup kostki POZ-BRUK. Dostarczy ją za kwotę 5 975 zł brutto obornicka firma „RAJBUD”.
Swój fundusz sołecki Słonawy przeznaczają na założenie terenów zieleni przy świetlicy wiejskiej. Prace zlecono firmie Garden Art. Studio Bartłomiej Nowicki Bogdanowo, który wycenił ja na kwotę 11 500 zł brutto.
Sołectwa Osowo zakupi za 4 070 złotych w firmie HEBO z Baranowa materiały budowlane na rozbudowę świetlicy wiejskiej.
Sołectwo Wypalanki zleci opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego.
Sołectwo Kowanówko planuje remont przedsionka świetlicy wiejskiej.
Żerniki zainwestują w wykonanie zatoki dla autobusów i miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z małą architekturą.

Podobne artykuły