Obniżony priorytet obwodnicy Obornik z niewiadomą datą realizacji

Obniżony priorytet obwodnicy Obornik z niewiadomą datą realizacji

POWIAT OBORNICKI. Obwodnica obornicka jest dla miasta i jego mieszkańców tym czym krwiobieg dla organizmu ludzkiego. Obiecana, budziła przez ostatnie lata nadzieję na rychłą budowę.
Tymczasem jej status został z początkiem roku zmieniony i z „bardzo ważnej” stała się „mniej ważna”, a wyznaczona data rozpoczęcia prac została wymazana i określona jako „nieznana”.
Sprowadza to problem obwodnicy Obornik do stanu sprzed 5, 15, czy 25 lat, gdy mówiło się, że może kiedyś…
O drogę z południa na północ stara się od lat Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” powstałe w lipcu 2006 r. w Koszalinie. Jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw położonych przy drodze krajowej nr 11 i będących w pośrednim jej oddziaływaniu. Głównym celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej S1l relacji Koszalin-Pyrzowice o długości ok. 550 km, przebiegającej przez cztery województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie, łącząc północ z południem naszego kraju. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
Aktualna liczba członków i sympatyków to 55 jednostek samorządu terytorialnego. Zrzesza 50 członków zwykłych: 2 województwa, 14 powiatów i 34 gminy oraz 5 członków wspierających.
Planowana droga ekspresowa S1l ma przebiegać w zachodniej części Polski w układzie południkowym po trasie długości ok. 550 km, zbliżonej do istniejącej drogi krajowej nr 11. Droga ma być prowadzona od Koszalina do przecięcia z autostradą Al i połączenia z drogą ekspresową Sl w północnej części aglomeracji śląskiej. Droga S11 na całym swoim przebiegu jest planowana w układzie podstawowym dwujezdniowym, czteropasmowym (każda jezdnia co najmniej dwupasmowa). Powiązania z zewnętrznym układem drogowym odbywać się mają poprzez węzły drogowe (skrzyżowania dwupoziomowe). Realizacja drogi S11 została wprowadzona do „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” ogłoszonym w lipcu 2015 r.
W czerwcu 2017 roku Rada Ministrów podjęła zmianę uchwały w tej sprawie, zwiększając limit finansowy Programu do 135 mld zł. Po publikacji aktualizacji listy inwestycji, jakie zostaną sfinansowane w ramach nowego limitu środków, okazało się, że znacznie większa część inwestycji nie znalazła się na liście kluczowych projektów.
Została na niej umieszczona obwodnica Obornik. Jest obecnie ujęta jako „zadania o niższym priorytecie i z niewiadomą datą realizacji”. Ta decyzja rządzących odsuwa obwodnicę Obornik w niebyt i to do co najmniej kolejnych wyborów, choć i wówczas może pojawić się tylko na chwilę.
Zaalarmowany tą wiadomością poseł Krzysztof Paszyk interpelował w tej sprawie w Sejmie, prosząc o wyjaśnienia. Jeżeli je uzyska, postaramy się zapoznać z nimi naszych czytelników.

Podobne artykuły