Czy Józef Czypek będzie miał swój skwer?

Czy Józef Czypek będzie miał swój skwer?

OBORNIKI. Stowarzyszenie Chór Pro Musica im Józefa Czypka zwróciło się do władz Obornik o nazwanie placu, niegdyś nazywanego „pod daszkami” lub „placem Westerplatte” „Skwer Muzyczny im. Józefa Czypka”. Wskazane przez Stowarzyszenie miejsce nie ma formalnie żadnej nazwy.
O zasługach ś.p. Józefa Czypka można by pisać długo. Był nie tylko twórcą odnoszącego ogromne sukcesy chóru „Pro Musica” czy wcześniej innych chórów, ale to jemu Oborniki zawdzięczają w znacznej mierze umuzykalnienie. Brał udział w licznych przeglądach i konkursach na szczeblu gminy, powiatu czy województwa. Razem ze swoimi chórami reprezentował Oborniki w konkursach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Chóry kierowane przez Józefa Czypka były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane.
Był nie tylko znakomitym muzykiem, dyrygentem, pedagogiem, artystą i działaczem społecznym. Choć zawodowo pracował jako wykładowca i adiunkt Akademii Muzycznej w Poznaniu, a przez siedem lat był dyrektorem Obornickiego Ośrodka Kultury, to i tak zawsze znajdował czas na działalność społeczną. Podczas jego pracy w OOK zainicjowana została działalność Obornickiej Orkiestry Dętej, powołano też wiejskie zespoły folklorystyczne w Maniewie, Rożnowie i Objezierzu. W roku 2006 został nagrodzony medalem Zasłużony dla Ziemi Obornickiej.
Nazwanie bezimiennego placyku „Skwerem Muzycznym im. Józefa Czypka” było by godnym okazaniem wdzięczność człowiekowi, który zrobił dla Obornik i jego mieszkańców tak wiele i tak wielu go pięknie do dzisiaj wspomina.

Podobne artykuły