Przegląd Zespołów Kolędniczo-Jasełkowych

CHRUSTOWO. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie odbył się XII Przegląd Zespołów Kolędniczo-Jasełkowych. Czas adwentu i świąt Bożego Narodzenia jest silnie zakorzeniony w polskiej tradycji, ukazując wyjątkową treść przeróżnych zwyczajów. Temat Przeglądu nawiązywał do polskiej tradycji jasełek oraz tradycji ludowej kolędników. W przeglądzie brało udział osiem Zespołów z placówek oświatowych gminy Oborniki.
Przegląd uroczyście otworzył dyrektor szkoły Krzysztof Zielonacki, przypominając o honorowym patronacie nad imprezą burmistrza Tomasza Szramy i księdza Józefa Kamzola. Wszystkie zespoły biorące udział w imprezie przedstawiły ciekawy program kolędniczo-jasełkowy, którego celem było wspólne spotkanie i zachęcenie do powrotu zimową porą na kolędowe szlaki wzdłuż polskiej ziemi oraz pokazanie piękna dawnego obyczaju, o którym pamiętają wciąż następcy naszych przodków. Komisja konkursowa brała pod uwagę oryginalność treści, pomysłowość przedstawienia, nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej i regionalnej, ciekawe stroje, rekwizyty, ruch sceniczny, elementy muzyczne, różnorodność postaci, dykcję, humor oraz ogólne wrażenie artystyczne. Wśród biorących udział w przeglądzie zespołów na szczególne wyróżnienie w oczach komisji zasłużyli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sycynie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach.
Pogratulowali też pozostałym uczestnikom przeglądu i podziękowali wszystkim za przyjęcie zaproszenia do udziału w imprezie.

Podobne artykuły