Obornicki szpital w gronie najlepszych

Obornicki szpital w gronie najlepszych

OBORNIKI. Sołtys Tedeuszyk z Bąblinka oświadczył, iż podejrzewa, jakoby dyrektor obornickiego szpitala Małgorzata Ludzkowska: Miała problem z właściwą rozmową z lekarzami i dlatego oni nie chcą pracować w Obornikach. Może przedstawiciel gminy by jej pomógł? – Zastanawiał się głośno Tadeuszyk.
Zasiadająca w Społecznej Radzie SP ZOZ Beata Matelska zapewniła sołtysa, że: Małgorzata Ludzkowska jest doskonałym fachowcem, a problemem są jedynie pieniądze i ogólny brak lekarzy. Burmistrz Tomasz Szrama wyjaśnił sołtysowi, że: Służbę zdrowia zabezpieczają w Obornikach władze powiatu, a nie gminy. Gmina zabezpiecza jedynie lokale i są wolne ładne i dobrze wyposażone gabinety.
Jaka jest opinia o obornickiej służbie zdrowia tych, którzy z niej korzystają? Zapewne taka, jak w reszcie kraju. Na ziemi obornickiej nie jest może z tą służbą wspaniale, ale nie jest też wcale źle.
Warto na dowód wskazać ranking, jaki ukazał się właśnie na „Stronie zdrowia” w jednym z wojewódzkich periodyków, gdzie zadano pytanie: „W którym szpitalu możesz liczyć na najlepszą diagnostykę i leczenie”. Internauci wskazali na 13 miejscu szpital w Obornikach. Listę wskazanych szpitali zdominowały oczywiście lecznice z Poznania, a warto też wiedzieć, że samych szpitali powiatowych jest w Wielkopolsce aż 29. Zatem szpital obornicki lądując na 13 pozycji znalazł się wśród najlepiej ocenianych, a to wielka wartość.

Podobne artykuły