Świąteczna Zbiórka Żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności

GMINA OBORNIKI. Na terenie Gminy Oborniki odbyło się trzydzieści dziewięć zbiórek żywności, podczas, których zebrano łącznie 23.584 kg żywności i przygotowano 4.301 paczek świątecznych. Podczas zbiórki przeprowadzonej w dniach 29-30 listopada zebrano 484 kg żywności i przygotowano 104 paczki świąteczne. Celem zbiórek żywności jest zgromadzenie możliwie dużej ilości podstawowych, pełnowartościowych produktów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne zaopatrzenie dla licznej rzeszy ludzi w trudniejszej sytuacji bytowej.
Wszystkie zbiórki były dobrze przygotowane i przebiegały bezawaryjnie, a to dzięki skoordynowanym działaniom, dużym zaangażowaniu i współpracy organizatorów zbiórki, do których zaliczyć należ: Wielkopolski Bank Żywności, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Hufca ZHP, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejską, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, a także Biuro Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Organizatorzy serdecznie i gorąco dziękują wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do tego, że przeprowadzone akcje zakończyły się sukcesem. Osobne podziękowania należą się właścicielom i obsłudze sklepów za zrozumienie i przychylną pomoc w zorganizowaniu miejsca zbiórki w ich sklepach oraz bardzo często za własny wkład w powiększenie ilości towarów złożonych w tych miejscach.

Podobne artykuły