100-letni Roman Gierka Zasłużonym dla Ziemi Rogozińskiej

100-letni Roman Gierka Zasłużonym dla Ziemi Rogozińskiej

ROGOŹNO. Burmistrz Roman Szuberski i przewodniczący rady miejskiej Maciej Kutka wręczyli wyróżnienie „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” mieszkańcowi Obornik Romanowi Gierce.
Roman Gierka urodził się 20 stycznia 1920 r. w Obornikach. Po ukończeniu nauki w szkole powszechnej uczył się w Szkole Wydziałowej w Obornikach oraz Gimnazjum w Poznaniu. Następnie kontynuował naukę w Miejskiej Szkole Handlowej w Poznaniu. W 1936 r. wstąpił do harcerstwa, był drużynowym, a następnie członkiem Komendy Hufca w Obornikach. Posiada stopień podharcmistrza.
W czasie II wojny światowej zaangażowany w pracę konspiracyjną w Tajnej Organizacji Harcerskiej i Szarych Szeregach, gdzie był komendantem hufca. Żołnierz Armii Krajowej, od marca 1944 r. pełnił funkcję referenta RW w obwodzie AK Oborniki. Aresztowany 8 sierpnia 1944 r., więziony w Domu Żołnierza w Poznaniu (Gestapo) i w obozie w Żabikowie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, a następnie Buchenwald. Wyzwolony przez wojska amerykańskie, powrócił do Obornik w czerwcu 1945 r.
Autor wielu opracowań historycznych dokumentujących losy mieszkańców powiatu obornickiego w XX wieku takich jak: „Harcerze powiatu obornickiego okresu lat 1918-1945”, „Zbrodnie i dyskryminacja ludności powiatu obornickiego 1939-1945”. Na szczególną uwagę zasługuje trzytomowe opracowanie „Rogoźnianie w II wojnie światowej”, zawierające biogramy 270 osób związanych z gminą Rogoźno miejscem urodzenia, pobierania nauki lub zamieszkania. Opisane są tam losy osób, które straciły życie oraz tych, którzy przeżyli okres wojny i okupacji. Jest to cenne źródło wiedzy o przeszłości mieszkańców naszego regionu
Życiorys wyróżnionego przedstawiła Lucyna Bełch, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, które wnioskowało o uhonorowanie dokonań Romana Gierki. Burmistrz wraz z przewodniczącym rady wręczyli wyróżnienie i kwiaty oraz złożyli serdeczne gratulacje.
Roman Gierka, który w styczniu 2020 r. obchodzić będzie 100. rocznicę urodzin, zadziwił obecnych doskonałą pamięcią i szczegółami wspomnień z lat przedwojennych oraz okresu okupacji, które wywarły tak duży wpływ na późniejsze zainteresowanie dokumentowaniem przeszłości powiatu obornickiego. Wskazał też na swoje związki z Rogoźnem. Spotkanie zakończono życzeniami wielu lat życia i zdrowia.

Podobne artykuły