Radni chcą odwołania prezydium rady

Radni chcą odwołania prezydium rady

ROGOŹNO. O rosnącej agresji i niechęci wzajemnej wobec poszczególnych klubów rady miejskiej Rogoźna już pisaliśmy nie raz. Tego typu zachowania nie tylko hamują podejmowanie decyzji ważnych dla mieszkańców gminy, ale wręcz je zawieszają, by przeciwnik nie był czasem wygranym.
Próba wprowadzenia pod obrady rady miejskiej kodeksu etycznych zachowań radnego spełzła na niczym, a sam konflikt nawet zaogniła. Radni zasiadający w prezydium rady , którzy winni organizować obrady i kierować pracami rady najwyraźniej sobie nie radzą.
W tej sytuacji klub radnych „Działamy dla Mieszkańców” złożył 2 grudnia w biurze rady miejskiej wniosek o odwołanie przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących rady miejskiej w Rogoźnie.
Radni chcą zwołania sesji nadzwyczajnej i poddania pod głosowanie uchwały dotyczącej odwołania ze swoich funkcji: Macieja Kutki, Huberta Kuszaka i Pawła Wojciechowskiego. Planują także odwołać wszystkich przewodniczących i ich zastępców w komisjach problemowych. Jednocześnie mają zamiar powołać na wszystkie funkcje nowych radnych.
Byłoby to swoiste nowe rozdanie, a że radni klubu „Działamy dla Mieszkańców” mogą zebrać większość, są w stanie odwołać kolegów i mogą rządzić w radzie miejskiej do czasu aż przeciwnicy ich odwołają.
Wygląda na to, że suweren będzie musiał niebawem odwołać wszystkich radnych, tak jak powołał ich w ubiegłym roku w pełnym komplecie i na własne nieszczęście.

Podobne artykuły