Dariusz Szrama następnym sołtysem Dąbrówki Leśnej

DĄBRÓWKA LEŚNA. W czwartkowe popołudnie w Dąbrówce Leśnej odbyły się wybory sołeckie. Sołtysem wybrano Dariusza Szramę, który zastąpił śp. Stanisława Kanię, a zaraz po śmierci wieloletniego sołtysa pełnił funkcję administratora wsi.
Burmistrz Tomasz Szrama powierzył mu to zadanie głównie z tego powodu, że Dariusz Szrama jest radnym rady miejskiej Obornik, wybranym przez mieszkańców Dąbrówki. Sam też mieszka w Dąbrówce Leśnej, zna jej mieszkańców i ich problemy. Dotychczas zasiadał także w radzie sołeckiej, więc obejmując funkcję sołtysa zwolnił miejsce w radzie, w związku z tym dokonano wyboru jego następcy. Został nim Dawid Fiałkowski.
Zaraz po wyborze nowego sołtysa i członka rady sołeckiej burmistrz Tomasz Szrama pogratulował obu panom.
Dodatkowym akcentem tego wyjątkowego dnia był wspaniały tort wieńczący dzieło.

Podobne artykuły