Przejście za przejściem?

ROŻNOWO. Sołtys Rożnowa stara się o ustawienie barierek na łuku ruchliwej drogi przez wieś i wyznaczenie tam przejścia dla pieszych. Droga jest powiatowa, a starosta Waldemar Cyranek zapewnia: Barierki zostały już zamówione i czekamy na ich odbiór.
Tymczasem mieszkańcy Różnowa, nie bacząc na swoją sołtys „zamówili” u starosty dwa kolejne przejścia dla pieszych. – Czy jest uzasadnienie dla trzech przejść, tego nie wiem. Sołtys ma to ustalić z mieszkańcami.
Barbara Bacic-Gaertner mówi: Nic nie wiem o innych propozycjach. Jednak statystyki są nieubłagane. Najwięcej groźnych zdarzeń związanych z pieszymi jest właśnie na przejściach dla pieszych. Może zatem byłoby lepiej nie kusić licha?

Podobne artykuły