Świetlica w Lipie

Świetlica w Lipie

LIPA. Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipie dobiegła końca a ostatnim etapem było zadbanie o jej front. Tomasz Nagórny prowadzący firmę TOM-BUD wykonał wszelkie prace za nieco ponad ćwierć miliona złotych.
Prace związane z termoizolacją budynku były konieczne z uwagi, na fakt, iż bez ich wykonania niemożliwe byłoby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie świetlicy. Terminowo i prawidłowo wykonane zadanie pozwoliło na uzyskanie pozytywnej opinii z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Świetlica może otwierać podwoje a mieszkańcy już si e na to cieszą.

Podobne artykuły