Dla szpitala 15% i basta

Dla szpitala 15% i basta

RYCZYWÓŁ. Obornicki szpital oczekuje wciąż wsparcia finansowego od samorządów powiatu obornickiego, a że samorządom jest coraz z ciężej, więc wspierają bardzo, bardzo niechętnie.
Rada gminy Ryczywół postanowiła wprowadzić jasne zasady wspierania, podejmując w tej kwestii zdecydowane, choć nie jednogłośne stanowisko. Szpital trzeba wspierać, ale przekazując mu tylko część żądanej kwoty, odpowiadającą proporcjonalnej ilości ryczywolan w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu. Tym samym lecznica może liczyć na wsparcie sięgające 14 -15% potrzebnej w danym roku kwoty. Radni, którzy nie podpisali się pod tym stanowiskiem byli zdania, że o żadnym wspieraniu nie może być mowy, bo gmina ma także potrzeby finansowe i to one powinny być priorytetem.

Podobne artykuły