Nasadzenia w parku w Ludomach

Nasadzenia w parku w Ludomach

LUDOMY. W środę ozpoczęły się w ludomskim parku prace związane w sadzeniem drzew i krzewów. Wcześniej wójt Henryk Szrama przeprowadził konsultacje z dendrologiem. Potem Wielkopolski Konserwator Zabytków w Poznaniu zezwolił na usunięcie drzew w związku z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół w Ludomach. W zamian za to nałożył na Gminę obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 117 drzew z gatunku lipa drobnolistna i grab pospolity oraz 128 m2 krzewów z gatunku bez lilak.
Dzięki temu park wiele zyska na swoim wyglądzie. Szczególnie interesujące mogą być od wiosny aleje lipowa i grabowa, bo w taki sposób sadzone są drzewa.
Nasadzeń nowych drzew podjął się Krzysztof Wojdanowicz z Rogoźna. Powinien zakończyć prace wraz z końcem roku, jednak zapewnia o wcześniejszym zakończeniu powierzonego mu zadania.
O ile park będzie piękniejszy, to trudno to będzie powiedzieć o parkowym stawie. Został on oczyszczony, a jednocześnie nastał czas suszy i staw bardziej przypomina boisko niż wodny akwen.

Podobne artykuły