Podatki lekko w górę, przy sprzeciwie Trzęsimiecha

GMINA RYCZYWÓŁ. Koszty utrzymania oświaty poszybowały w górę, lista potrzeb inwestycyjnych nie maleje, a rząd ogłosił prawie dwuprocentową inflację.
W tej sytuacja władze gminy Ryczywół zdecydowały się podnieść podatki, choć ów wzrost nie będzie dla obywateli dotkliwy, bo w większości przypadków nie przekraczając owej inflacji, a czasem zaledwie jej połowy.
Od gruntu związanego z działalnością gospodarczą trzeba będzie zapłacić 78 gr od metra.
Podobny będzie podatek od gruntów pod budynkami mieszkalnymi. Podatek od metra pozostałych gruntów wyniesie – 34 gr. Od budynków mieszkaniowych stawka wyniesie 73 gr za metr, a od budynków związanych z dzielnością gospodarczą 16,30 zł/m. Od budynków przeznaczonych pod działalność leczniczą 4,15. zł/m, a od budynków przeznaczonych na działalność społeczną 5,08 zł/m. Podatek od budowli nadal będzie maksymalnie wysoki i wyniesie 2% ich wartości. Tu warto pamiętać, że wysokości tej akurat daniny rada nie ustala, jest on stały i maksymalnie wysoki.
Podatki od środków transportowych rosną w przyszłym roku o 1%.
Podstawą do wyliczenia podatku rolnego jest ustalona przez radnych cena kwintala zboża. Na rok przyszły radni ustalili jej poziom na wysokości 48 złotych.
Podatek zwany rolnym w roku 2017 wynosił 47 zł, a rok 20018 i 2019 rada gminy Ryczywół nie uchwaliła nowych stawek podatków i opłat lokalnych, pozostawiając także tę kwotę bez zmiany.
Zatem jest to bodaj pierwszy wzrost podatku rolnego, jak i innych podatków od co najmniej trzech lat.
Radny Roman Trzęsimiech wyraził swą niechęć, by z powodu wzrostu wydatków w gminie sięgać do kieszeni jej mieszkańców: Mieszkańcy z trudem akceptują wzrost podatków i innych kosztów utrzymania. To, że brak pieniędzy w kasie gminy, to zaraz podatki w górę? Nie będę głosował za podwyżkami podatków – i był swojemu oświadczeniu do końca konsekwentny.

Podobne artykuły