Niebawem dowiemy się kto wybuduje obornicki dom kultury

OBORNIKI. Władze gminy Oborniki ogłosiły kolejny przetarg na przebudowę Obornickiego Ośrodka Kultury
Z wykonawcą wybranym w wyniku dialogu konkurencyjnego zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).
Jak czytamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi robót instalacyjnych oraz montażowych w zakresie rozbudowy Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach, a także techniczne utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym.
Zgodnie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach przedsięwzięcia wykonawca, czyli partner prywatny, będzie miał prawo do zagospodarowania części powstałej nieruchomości na cele komercyjne i będzie to jego wynagrodzeniem, zależnym przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania przedmiotu przedsięwzięcia.
Jak już wcześniej informowaliśmy ofertę złożyła firma budowlana Kosbud z Obornik, jednak jej właściciel z powody tragicznego zdarzenia nie dostarczył na czas wymaganych prawem dokumentów. Do porozumienia nie doszło, a burmistrz ogłosił kolejny przetarg.
Przed firmami, które chciałyby stanąć do dialogu, tym razem stawia się jednak kilka wymagań. Na przykład: muszą dysponować pięcioma milionami złotych, własnymi lub pochodzącymi z kredytu. Mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę również nie mniejszą niż owe pięć milionów złotych. Wykazać się doświadczeniem w budowie dużych obiektów.
Termin składania ofert mija 22 listopada tego roku i wiele wskazuje na to, że tym razem Kosbud dopasuje się do wszystkich wymagań.

Podobne artykuły