Uproszczone zasady rozliczeń

OBORNIKI. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego, spotkali się na szkoleniu zorganizowanym przez burmistrza Obornik, a poświęconym nowym zasadom przygotowywania dokumentacji zlecanych przez gminę zadań publicznych.
Zmiany wprowadzone tegorocznymi przepisami stanowią dużą nowość zarówno dla organizacji jak i dla administracji, a podstawą zmian jest chęć uproszczenia procedur i koncentracji na celu działań. Oznacza to odejście od uciążliwej dla organizacji praktyki drobiazgowego rozliczania dokumentów finansowych na rzecz wykazywania w sprawozdaniach z realizacji zadań osiągniętych rezultatów.
Przygotowanie do pracy z nowymi drukami ofert i sprawozdań oraz nowymi założeniami konkursów stanowi wstęp do wspólnego dla gminy i NGO wypracowania programu współpracy na 2020 rok.
Po szkoleniu biorąca w nim udział sołtys Kowanówka Karina Wojdanowicz określiła go jako: Bardzo pożyteczne i świetnie przygotowane.

Podobne artykuły