Obornicki OPS kolejny raz z nagrodą ministra

Obornicki OPS kolejny raz z nagrodą ministra

OBORNIKI. W lipcu tego roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Uniwersytet Szczeciński ogłosiły ogólnopolski konkurs „Projekt socjalny dla rodziny” organizowany w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”.
Celem konkursu było wyłonienie zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej w latach 2016-2017 projektów socjalnych, w których działania były ukierunkowane na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Hanna Kniat-Szymańska rekomendowała do konkursu trzy projekty, które zrealizowane zostały na terenie gminy Oborniki.
W wyniku oceny I etapu konkursu Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu bardzo wysoko ocenił dwa ze zgłoszonych projektów i przekazał je do II etapu konkursu. W finale Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie nagrodziło 16 najlepszych projektów z całej Polski, z kolei realizatorom kolejnych dziewięciu wręczono wyróżnienia.
Wśród najlepiej ocenionych i nagrodzonych przez Ministerstwo znalazły się aż dwa projekty realizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach autorstwa: Aldony Pawlik „Ramię w ramię” oraz Lidii Burzak i Pawła Kopniewskiego „Przemocy mówimy nie!”. Podkreślić należy, iż jest to już druga nagroda przyznana tym osobom przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W czwartek 24 października 2019 r. odbyło się w Ministerstwie uroczyste wręczenie nagród w konkursie, w którym udział wzięli laureaci wraz z dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podczas uroczystości wiceminister Marcin Zieleniecki skierował podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i stworzenie możliwości realizacji projektów socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej. Jak podkreślił: Pracownicy socjalni są bardzo często pierwszym i zarazem ostatnim ogniwem łączącym potrzebujących pomocy z realnym światem. To od nich i od ich ciągle rosnącego profesjonalizmu zależą losy ludzi zagubionych, nieporadnych życiowo, czy też osób starszych, wymagających pomocy. To z ich profesjonalizmu, ale także z otwartości, odwagi, honoru czerpią inni, mniej zaradni, zyskując w ten sposób szansę na poprawę swego losu.
Burmistrz Tomasz Szrama pogratulował, dziękując im za ogromne zaangażowanie w pracę, wskazał na stałe podnoszenie jakości usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wychodzenie naprzeciw zmieniającym się realiom życia społecznego oraz potrzebom mieszkańców gminy Oborniki.
Sukces pracowników obornickiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest niewątpliwie także sukcesem dyrektora Ośrodka Hanny Kniat-Szymańskiej oraz burmistrza Obornik, jako zwierzchnika Pomocy Społecznej i osoby wyjątkowo współczulnej i otwartej na każde działania na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Stanowi on kolejny już raz wyraz uznania dla pracy i nowatorskich rozwiązań realizowanych przez obornicki OPS.
Tu warto przypomnieć wyróżnienia dla Gminy Oborniki w konkursie „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”, przyznanym Obornikom w grudniu 2017 r. z rąk wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Gmina dostała też z rąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej nagrodę za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, przyznaną jej w roku 2018.
Przed wybitnymi pracownikami OPS pokłonili się też radni rady miejskiej podczas swej ostatniej sesji.

Podobne artykuły