SP 4 lokomotywą obornickiej oświaty

GMINA OBORNIKI. Jak już informowaliśmy, bardzo dobre wyniki, ponad średnią wojewódzką a i krajową, osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 . Wyniki tej szkoły są godne wszelkiej pochwały i stały się lokomotywą wyników innych szkół gminy w ustalaniu ich pozycji na tle wyników województwa. Z języka polskiego zdobyła wynik ponad 71 proc, podczas gdy średnia w Wielkopolsce wyniosłą 61 procent. Z matematyki ósmoklasiści z wielkopolskich szkół zdali średnio na 43 procent, a średnia kraju wyniosła 45 proc. SP 4 miała wynik ponad 55 proc, górując nad średnimi wynikami. Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego uczniowie w regionie średnio dostali 56 procent, ogólnokrajowy wynik z języka angielskiego w tym roku wynosi 59 procent. Obornicki UNICEF pozostawił te wyniki daleko w tyle, zdobywając ponad 72 procent. Takich wyników jak w SP 4 można życzyć innym szkołom gminy Oborniki.
Czerwoną latarnią jest w ocenach za rok miniony szkoły w Kiszewie i Objezierzu. Bóg raczy wiedzieć dlaczego, bo są przecież wiejskie szkoły o całkiem znośnym poziomie nauczania.

Podobne artykuły