Starosta przeprasza

Starosta przeprasza

OBORNIKI. W poprzednim numerze pisaliśmy o tym, że drugi tydzień października był w starostwie powiatowym koszmarem informatycznym. Z powodu potężnej awarii „padła cała sieć” łącznie z pocztą internetową, bez której żaden urząd nie może już funkcjonować. Informatycy zakasali rękawy i pocztę uruchomili, choć sam system wciąż się opierał. Zofia Kotecka obiecała, że gdy informatycy awarię do końca usuną, to zadbają o zabezpieczenie systemu. W rozmowie z naszą redakcją dodała: To będzie spory wydatek, ale nie można tworzyć tak rozległego systemu nie dbając o jego bezpieczeństwo.
Starosta Zofia Kotecka wydała też oświadczenie, w którym czytamy: W związku z tymczasowym brakiem dostępu do niektórych usług informatycznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Obornikach, w szczególności związanych z procesami udostępniania danych geodezyjnych informuję, iż przyczyną zaistniałych komplikacji jest elektroniczne uszkodzenie macierzy dyskowej. Jednocześnie informuję, że w związku z powstałą awarią nie nastąpiło żadne zagrożenie związane z nieuprawnionym dostępem osób trzecich do zasobów znajdujących się w uszkodzonym urządzeniu. Dane te są bezpieczne. Obecnie wdrożono procedury określone w wewnętrznym regulaminie Starostwa Powiatowego w Obornikach, mające na celu przywrócenie pracy uszkodzonego urządzenia, aby umożliwić w jak najszybszym czasie bieżącą obsługę klientów Starostwa Powiatowego w Obornikach. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Podobne artykuły