Burmistrz zatrudni dwóch strażników miejskich

OBORNIKI Urząd Miejski w Obornikach ogłosił nabór na stanowisko strażnika miejskiego. Zainteresowanie tą pracą było i owszem, większość kandydatów miała jednak poważne braki w wykształceniu. Z wybranej ostatecznie trójki, jako tako nadawał się jeden.
Burmistrz Tomasz Szrama nie lubi, aby było „jako tako”, więc w tej sytuacji ma zamiar ogłosić niebawem kolejny nabór, by pozyska strażników legitymujących się właściwą przydatnością do służby w szeregach policji municypalnej. Ostatecznie ma zamiast zatrudnić dwójkę strażników, jednego w miejsce Hugo Cieślowskiego, przechodzącego właśnie do pracy w policji oraz dodatkowego strażnika, który będzie zajmował się szczególnie zaśmiecaniem lub brakiem dbałości o środowisko naturalne. Jego pieczy zostanie oddana cała sfera wywozu śmieci czy nieczystości płynnych oraz odpadów budowlanych.

Podobne artykuły