Maniewo pamięta

Maniewo pamięta

MANIEWO. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie włączył się w akcje MEN „Szkoła Pamięta”, której celem było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Szczególną opieką objęto pamięć o bohaterach kampanii wrześniowej z regionu Wielkopolski. Koordynatorem tych działań była Małgorzata Majchrzak-Górna. W ramach akcji społeczność szkolna uporządkowała groby osób zasłużonych na cmentarzu w Maniewie. Zorganizowała wystawę upamiętniającą wydarzenia tamtych dni. Zorganizowała uroczysty apel na cmentarzu w Maniewie w którym uczestniczyli zaproszeni goście: wicestarosta Waldemar Cyranek, burmistrz Tomasz Szrama oraz sołtys Maniewo Krzysztof Frąckowiak. Uczniowie i pedagodzy złożyli pamiątkowy wieniec oraz zapalili znicze.

Podobne artykuły