Zakrystia gotowa

Zakrystia gotowa

RYCZYWÓŁ. Zakończono prace o oficjalnej nazwie „Odbudowa zakrystii w kościele ewangelickim w Ryczywole”, których wartość wyniosła 90000 zł. Wykonawcą prac był Marcin Chmielewski. Prace związane z odbudową zakrystii były konieczne z uwagi na fakt, iż zgodnie z programem prac konserwatorsko-restauratorskich autorstwa Ewy Budzyńskiej zakrystia stanowiła najbardziej zniszczony fragment zabytku, który należało zabezpieczyć przed dalszą deprecjacją.
Remont obejmował w szczególności: naprawę, a czasem i odbudowę murów, ścian zewnętrznych zakrystii, odbudowę brakującego dachu, tynkowanie, malowanie ścian, odtworzenie stolarki okiennej oraz drzwiowej, a także renowację posadzki. Wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich, złożony we wrześniu ubiegłego roku do zarządu powiatu obornickiego został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu gmina Ryczywół otrzymała w tym roku dotację na ww. zadanie w wysokości 20000 zł.

Podobne artykuły