Nowe realizacje ryczywolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

GMINA RYCZYWÓŁ. Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole ma od pewnego czasu nowego szefa i najwyraźniej więcej wiatru w żaglach.
Prezes Krzysztof Garnetz nie chce oceniać działań swego poprzednika, chętniej patrzy w przyszłość niż zerka za siebie.
Obecnie realizuje budowę kanalizacji sanitarnej w Lipie, działając w ramach dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 projektu o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”. Spółka gminna uzyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 1.227.320 zł, a to dopiero jeden z etapów.
Prace obejmują budowę kanalizacji dla trzech zlewni: Lipa Bagna, Lipa Nowa i Lipa Azja.
W wyniku ogłoszonych przetargów zostali wyłonieni już wykonawcy, umowy na realizację robót dla zlewni Lipa Bagna i Lipa Azja zostały podpisane z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Czarnkowie, a dla zlewni Lipa Nowa z firmą Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „Bazyl” z Margonina.
Zakres prac dla zlewni Lipa Bagna obejmuje budowę 580 m kanalizacji grawitacyjnej, 123 metrów przyłączy, 111 metrów rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków. Umowa z wykonawcą została zawarta na kwotę 607.281 zł brutto.
Zakres prac dla zlewni Lipa Azja obejmuje budowę 700 m kanalizacji grawitacyjnej, 27 metrów przyłączy, 249 metrów rurociągu tłocznego i także przepompowni ścieków. Umowa z wykonawcą została w tym przypadku zawarta na kwotę 677.988 zł brutto.
Prace dla zlewni Lipa Nowa obejmują budowę 600 metrów kanalizacji grawitacyjnej, 100 metrów przyłączy i 400 metrów rurociągu tłocznego, a także jednej przepompowni ścieków oraz trzech przepompowni mniejszych, przydomowych. Umowa z wykonawcą została zawarta na kwotę 878.312 zł. brutto. Realizacja etapu II umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej około 40 istniejących budynków oraz w przyszłości podłączenie dalszych 50 posesji, z obecnie niezabudowanych działek – wyliczył Krzysztof Garnetz.
Wymieniona przez niego prace zostaną zakończone jeszcze w tym roku.
Dziś Przedsiębiorstwo Komunalne zajmuje się budową, rozbudową i utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej. Mogłoby znacznie rozszerzyć swoją działalność, na przykład o prace drogowe, budowlano-remontowe czy wywóz śmieci. Pieniądze wydawane na wykonawców z zewnątrz zostawałyby w gminie.
Prezes Garnetz ma ogromny potencjał i nie mniejsze doświadczenie. Kadrę znalazłby zapewne na miejscu, problemem jest jednak ciągle brak bazy. Co prawda gmina przyznała spółce miejsce przy Białej Szkole, ale to teren podmokły. Po większych opadach w ogóle nie nadaje się do użytku.
Idealnym miejscem na bazę, wydaje się być za to hektarowa działka obok przepompowni w Gorzewie, będąca własnością gminy. Gdyby ją ogrodzić i ustawić tam magazynek na sprzęt i pawilon biurowy, Przedsiębiorstwo Komunalne zyskałoby swoją bazę, z której można by prowadzić dalsze prace, a tych w gminie nie brakuje.

Podobne artykuły