Dobra współpraca się opłaca

OBORNIKI, POZNAŃ. W ubiegłym tygodniu burmistrz Obornik gościł w Poznaniu biorąc udział w kilku spotkaniach w Urzędzie Wojewódzkim. Podpisał tam z władzami wojewódzkimi nowe porozumienia a mają one dla gminy ogromne znaczenie, bo niosą za sobą udział we wspólnych programach, jak na przykład kolej metropolitalna, czy wsparcie finansowe dla nowych inwestycji.
– Bycie członkiem metropolii ma namacalne korzyści. Gmina Oborniki jest członkiem Stowarzyszenia Metropolia Poznań już od roku 2011 i dzięki temu kilkukrotnie skorzystała z dofinansowań.
Z pomocą pozyskanych z Poznania środków przeprowadziliśmy termomodernizację budynku przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie dziś funkcjonuje Dzienny Dom Senior+, wybudowaliśmy nowy przesiadkowy dworzec autobusowy i zagospodarowaliśmy teren dawnego dworca PKS, gdzie powstał bardzo potrzebny w tej części miasta parking. W Wargowie przebudowaliśmy przystanek kolejowy i wybudowaliśmy ścieżkę rowerową, gruntownie zmodernizowaliśmy też dom kultury w Objezierzu i wybudowaliśmy dwunastokilometrową ścieżkę rowerową ze Słonaw do Stobnicy. W ramach ZIT
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – dop. red.) otrzymaliśmy również dofinansowania na rozwój kształcenia zawodowego oraz poprawę dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą – wyliczył Tomasz Szrama.
Władze Obornik mają dobre relacje z zarządem województwa i są otwarte na wszelkie propozycje mogące przynieść korzyść gminie i jej mieszkańcom.

Podobne artykuły