Radny przeciw drodze w Dąbrówce Ludomskiej

GMINA RYCZYWÓŁ. Przejęcie przez gminę Ryczywół od powiatu drogi biegnącej przez Lipę rozochociło kilku samorządowców, którzy zaczęli wymieniać drogi, które by warto też przejąć. Michał Bogacz zaproponował przejęcie drogi w Dąbrówce Ludomskiej: Jej przebudowa za jakiś czas nastąpi, bo dochodzi ona do drogi wojewódzkiej, co już daje jej cztery punkty. Będziemy wówczas o tym rozmawiać i szukać dofinansowania. Ja nie mówię o przejęciu drogi na wyremontowanie, ale trzeba szukać sposoby na jej remont. Łukasz Krzyśko mu sekundował, dodając: Mamy takich dróg więcej i trzeba będzie je przebudować, a gmina do tego dopłaci.
Szymon Chmielewski, który był rad z przejęcia drogi w Lipie, podszedł do przejęć kolejnych dróg ze spokojem tłumacząc, że owszem, ale najpierw powiat powinien te drogi wyremontować. – Jestem przeciw przejmowaniu drogi w Dąbrówce Ludomskiej w takim stanie, w jakim ona się obecnie znajduje. O drodze w Dąbrówce najwyraźniej zapomniano i trudno, aby gmina Ryczywół wzięła na siebie skutki tego zapominania – tłumaczył radny i trudno mu się dziwić.

Podobne artykuły