Z Objezierza do Warendorf

OBJEZIERZE, WARENDORF. Grupa uczniów z klasy I Technikum Żywienia Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu przebywała w Westfalii.
Uczniowie zwiedzili tam Dom Seniora St. Marien Altenzentrum w Frenckehorst, a także miasto Warendorf i w nim kościół i klasztor franciszkański oraz muzeum.
Dyrektor Bjorn Plaase przekazał uczniom wiele rolniczych publikacji fachowych. Zwiedzili oni z nim bazę dydaktyczną i warsztatową ośrodka. Uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w centrum DEULA. W drodze powrotnej odwiedzili miasteczko Sassenberg i znajdujący się tam kolejny Dom Seniora St. Joseph Altenzentrum Caritas z ciekawą architektonicznie kaplicą i historycznymi rzeźbami. Słoneczna pogoda sprzyjała podziwianiu krajobrazów jednego z najbardziej rozwiniętych pod względem rolnictwa regionów Munsterland.

Podobne artykuły