Komu miejsce pod świąteczny handel?

Komu miejsce pod świąteczny handel?

OBORNIKI. Miejsce na chodniku naprzeciw marketu Mila jest bardzo dobrym punktem handlowym, więc chętnych na wynajem go jest wielu. Wraz z nastaniem jesieni uliczna sprzedaż owoców i warzyw traci rację bytu, ale wraz z nadejściem zimy i świąt znów zdecydowanie wzrośnie zainteresowanie tym miejscem. Chętnych na wynajem miejsc pod sprzedaż choinek i sylwestrowej pirotechniki jest wielu. Jedni uważają, że liczy się data zgłoszenia, a inni, że zasiedzenie, bo skoro tam handlowali, to miejsce jest im przynależne.
Spór ten rozsądził burmistrz Tomasz Szrama, dzieląc miejsce na chodniku przed Milą na trzy części i wystawiając je na nieograniczony przetarg. Ostatecznie przed świętami handlował tam będzie ten, który zapłaci miastu najwyższy czynsz.

Podobne artykuły