Gmina Ryczywół przejęła od powiatu drogę

LIPA. Droga Chlebowo–Lipa gościła na naszych łamach dość często, bo jej stan, raczej kiepski, gruntownie się pogorszył po budowie sieci kanalizacyjnej w Lipie, a naprawa jej zniszczonej nawierzchni stała się wielkim problemem. Gdy drogę kiedy wybudowano jej nośność była wystarczająca jak na ruch przez wieś Lipa. Potem administracyjnie mianowano ją drogą powiatową, choć jej nawierzchnia i to co pod nią nadal było takie jak za czasów furmanek.
Poprzednie władze gminy Ryczywół postulowały, by powiat tę drogę przekazał gminie, to gmina sobie ją naprawi w takim standardzie jaki jej wystarczy. Poprzednie władze powiatu jednak nie były temu chętne. Gdy zmieniły się władze tak gminy jak i powiatu, znów temat wrócił na stół negocjacyjny. Dość szybko zapadła decyzja o przekazaniu drogi gminie. Gmina ją wyremontuje, a pobierając opłaty za media pod drogą i przy drodze, z czasem sobie koszt remontu odbije.
Decyzje o przekazani drogi powiatowej gminie przypieczętowali radni swoimi głosami podczas ostatniej sesji rady powiatu obornickiego. Michał Bogacz podziękował koleżankom i kolegom: Za szybkie załatwienie tego, co przy uporze jednego z radnych Ryczywołu trwało długo i w poprzedniej kadencji udać się nie mogło.
Starosta Waldemar Cyranek podziękował samorządowi Ryczywołu, za współpracę: Bez której takiego trybu by nie było. Do grona zadowolonych dołączył przewodniczący rady gminy Ryczywół Łukasz Krzyśko. Stwierdził, że przejmowanie drogi jako działki byłoby błędem, przed którym się bronił, a co innego przejęcie drogi jako takiej, bo to udało się szybko. Michał Bogacz przypomniał, że w poprzedniej kadencji dyskusja opierała się głównie nad ustalaniem kategorii drogi i jej nośności, co nie było teraz dla żadnej ze stron istotne. Raz jeszcze podziękował za zmianę podejścia powiatu do sprawy przekazania drogi. Do niedawna droga powiatowa stała się drogą gminną i warto na koniec zapytać: Jednak można było?

Podobne artykuły