Wyróżnienia dla wspaniałych liderek prewencji

Wyróżnienia dla wspaniałych liderek prewencji

OBORNIKI. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach wicestarosta Waldemar Cyranek wraz z naczelnikiem wydziału operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wręczyli podziękowania wyróżniającym się liderkom prewencji społecznej z powiatu obornickiego.
W gronie wyróżnionych liderek znalazły się: dyrektor przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie Alina Mączyńska, druhna OSP Nowołoskoniec Malwina Kucharska oraz druhna OSP Kiszewo Anna Biedna.
Panie przy ścisłej współpracy z obornicką komendą wspólnie wzięły udział w projekcie FireFighters +, nagrywając film, w którym zaprezentowały swoje dotychczasowe dokonania w ramach prewencji społecznej. A te są naprawdę imponujące. Ponad sto prelekcji z przedszkolakami, młodzieżą szkolną, dorosłymi oraz seniorami, przekazywanie informacji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji szkolnych, bezpieczeństwa w okresie grzewczym oraz zasad alarmowania służb ratunkowych, a to wszystko, to tylko część działalności wyróżnionych liderek.
Wicestarosta Waldemar Cyranek podziękował paniom za propagowanie w powiecie obornickim tematyki przeciwpożarowej i wręczył im list gratulacyjny oraz drobne upominki. Z kolei naczelnik wydziału operacyjnego PSP w Obornikach mł. bryg. Marek Wiktorski przekazał im słodki poczęstunek. W ramach uznania za poświęcony czas i zaangażowanie w działalność prospołeczną i mentorskie prowadzenie liderów prewencji społecznej w zakresie bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców powiatu, a także przekazywanie im najważniejszych informacji, liderzy prewencji społecznej wyróżnili kierującego projektem listem gratulacyjnym. Trudno przełożyć działalność i ogromną pracę liderek na liczbę nieszczęść, do których dzięki nim nie doszło. Wszystkie trzy panie będą działać nadal, więc czapki z głów, bo należy się im ogromny szacunek.

Podobne artykuły