Anna Jęśko nową sołtys Ryczywołu

Anna Jęśko nową sołtys Ryczywołu

RYCZYWÓŁ W związku z rezygnacją Ewy Knopczyk z funkcji sołtysa sołectwa Ryczywół, wójt gminy Ryczywół Henryk Szrama ogłosił termin zebrania wiejskiego w celu wyboru nowego sołtysa. Wybory odbyły się w piątek 27 września w sali Gminnego Ośrodka Kultury.
Mieszkańcy przybyli na wybory zaproponowali dwie kandydatury w osobach: Anny Jęśko oraz Anny Pieczek. W wyniku tajnego głosowania nowym sołtysem została Anna Jęśko. W działaniach będzie ją wspierać rada sołecka w składzie: Anna Pieczek, która nie zrezygnowała ze służenia mieszkańcom Ryczywołu oraz Krzysztof Piechowiak, Filip Nowak, Marlena Sell, Marzena Sosińska, Alicja Wiśniewska i Mikołaj Woźniak.

Podobne artykuły