Gminy pomogą, powiat wybuduje, a państwo dołoży

POWIAT OBORNICKI. Gmina Oborniki ma zamiar zasilić konto powiatu obornickiego kwotą 400 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wspólną w przyszłym roku budowę dróg powiatowych, a leżących w obrębie gminy.
Wspólna budowa jest bardzo korzystna. Gdy powiat wystąpi o wsparcie do Funduszu Budowy Dróg Lokalnych, to w razie przyznania mu takiego wsparcia może ustalać aż 82% dotacji. Uzyskanie tak dużej pomocy zależne jest w pewnej mierze od posiadania partnera, a takim dla powiatu może być któraś z gmin. Pewną trudnością jest posiadanie przez powiat odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Takiego zabezpieczenia nie miał dla przykładu powiat międzyrzecki, więc musiał sięgnąć po odpowiednią pożyczkę. Dla powiatu obornickiego zabezpieczeniem może być wsparcie finansowe ze strony gmin i tak się dzieje w przypadku gminy Rogoźno czy Oborniki.
Wiele zatem wskazuje na to, że przyszły rok będzie rokiem zwiększenia powiatowych inwestycji drogowych, a te są bardziej niż pilnie potrzebne.

Podobne artykuły