Bezpieczeństwo w powiecie z odrą i chorobami wenerycznymi w dalekim tle

POWIAT OBORNICKI. W minioną środę w starostwie powiatowym odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK), nad którym sprawuje kontrolę przewodnicząca tego gremium starosta Zofia Kotecka. Dagmara Kłosowicz przybliżyła informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej w powiecie obornickim. Wynika z nich, że w bieżącym roku sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych utrzymywała się i nadal utrzymuje na poziomie porównywalnym do lat ubiegłych. Znacząco wzrosła liczba zachorowań na takie choroby jak zatrucia pokarmowe, neuroinfekcje oraz choroby przenoszone drogą płciową, co powinno niepokoić szczególnie.
Niestety, pierwszy raz od wielu lat, w powiecie obornickim odnotowano zachorowania na takie choroby, jak: odra oraz wirusowe zapalenie mózgu. Inspektor Wojciech Spychała z obornickiej policji przedstawił informację o stanie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu podczas okresu wakacyjnego. Z kolei Dariusz Szrama zapoznał uczestników z przebiegiem kampanii straży pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Przedstawił też sprawozdanie z realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej za rok bieżący. Mariusz Fliciński zapoznał wszystkich z treścią nowych zarządzeń starosty obornickiego dotyczących wprowadzenia zmian w organizacji i funkcjonowaniu zarówno PCZK jak i PZZK. Zebranie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dowiodło, że na razie problemem są jedynie powracające choroby jak odra oraz wirusowe zapalenie mózgu i choroby weneryczne.

Podobne artykuły