Odszedł Tadeusz Gaertner

Odszedł Tadeusz Gaertner

ROŻNOWO. Z przykrością informujemy, że odszedł Tadeusz Gaertner, szanowany oborniczanin, społecznik, długoletni działacz Związku Harcerstwa Polskiego w Obornikach.
Druh harcmistrz Tadeusz Gaertner wstąpił do ZHP w 1947 r. i przez wiele lat był czynnym instruktorem hufca ZHP im. harcmistrza Jana Miękusa w Obornikach.
W hufcu pełnił funkcje: drużynowego 13. Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej, zastępcy komendanta hufca, członka komendy i komendanta hufca. Był członkiem hufcowej komisji stopni instruktorskich i opiekunem wielu prób instruktorskich. Druh Tadeusz Gaertner był też wspaniałym wychowawcą szerokiej rzeszy żeglarzy, organizatorem i komendantem wielu obozów żeglarskich, spływów, zgrupowań obozów harcerskich. Jako komendant hufca wystąpił z inicjatywą nadania hufcowi imienia harcmistrza Jana Miękusa. Był inicjatorem i organizatorem remontu stanicy harcerskiej w Kowanówku.
Ogromną wagę Pan Tadeusz przywiązywał do podtrzymania pamięci historycznej. Był autorem projektu obelisku poświęconego patronowi hufca oraz członkom Szarych Szeregów powiatu obornickiego. W marcu tego roku z jego inicjatywy  ustawiono tablicę poświęconą pamięci antykomunistycznej akcji młodych oborniczan z 1946 roku.
Tadeusz Gaertner był osobą zawsze chętną do pomocy i wspierania różnych inicjatyw społecznych, życzliwą, dzielącą się swoim doświadczeniem i pomysłami z innymi. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Zasługi dla ZHP i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2008 roku przyznano mu medal „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”.

Podobne artykuły