Zawody wędkarskie

Zawody wędkarskie

GMINA RYCZYWÓŁ. Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Ryczywół a zorganizowane przez Koło Wędkarskie w Ryczywole cieszyły się dużą frekwencją, dobrą atmosferą i niezliczaną ilością brań. Korzystna współpraca wędkarzy wójtem Henrykiem Szramą jest tu warta podkreślenia. Po czterech latach nieobecności do kalendarium ryczywolskiego koła wróciły zawody na jeziorze Żoń. W dwóch kategoriach wiekowych wzięło udział 26 wędkarzy, z czego aż 12 z nich zostało nagrodzonych pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. W kategorii seniorzy nie do pobicia był Jan Cybort, zdobywca I miejsca. miejsce II przypadło w udziale Adamowi Koralewskiemu a III zajął Krzysztof Mamrot. Kolejne miejsca to: IV -Marek Majchrzak, V Mirosław Pachołek a VI Telesław Krawiec.W drugiej kategorii wiekowej: I miejsce zajął Arkadiusz Chmura. II był Andrzej Cybort a III Tomasz Rodak. miejsce IV zajął Krzysztof Chmura, V Krzysztof Dachtera a VI miejsce przypadło Piotrowi Kleige. Statuetkę za największą złowioną rybę zdobył Adam Koralewski, a był to piękny, ważący 1, 370 kilograma lin.

Podobne artykuły