PSZOK już czynny

RYCZYWÓŁ. Każda gmina powinna mieć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany PSZOk-iem. PSZOK ma też gmina Ryczywół. Od 28 marca PSZOK był tymczasowy. Potem był nieczynny z powodu budowy nowego. Miał być zamknięty przez miesiąc, ale był nieczynny aż do 28 czerwca. 1 lipca Urząd Gminy poinformował o zamknięciu PSZOK- u aż do dowołania, nie bawiąc się w podawanie żadnych dat. Gdzie w tym czasie trafiały odpady, których nie wolno wyrzucać do przydomowych śmietników, lepiej nie pytać. Wreszcie 19 lipca miał miejsce formalny odbiór PSZOK-u, który pojawiał się i znikał niczym czarny kot na przejściu dla pieszych.
W końcu jest i zaczyna działanie. Gmina Ryczywół uzyskała ze starostwa w Obornikach zgodę na zakończenie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryczywole i PSZOK na działce obok oczyszczalni ścieków z dniem 7 sierpnia będzie czynny.
Można oddawać tam odpady komunalne zgodnie z przyjętym przez radę gminy regulaminem. Punkt będzie czynny dwa razy w tygodniu tj. w każdą środę i sobotę w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie będą tam przyjmowane odpady komunalne zmieszane. Te które zostaną przyjęte, winny być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
PSZOK przyjmuje odpady tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie gminy Ryczywół, po okazaniu ostatniego dowodu dokonanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, więc trzeba te kwity zachować. Odpady niebezpieczne, płynne, powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta, a opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
Odpady do punktu muszą być dostarczane przez mieszkańców gminy osobiście i muszą oni sami rozładować odpady i umieścić je w odpowiednich miejscach. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą luzem i należy je wysypać z worków do oznaczonego kontenera. Odpady komunalne należy dostarczać posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami. W przeciwnym wypadku pracownik PSZOK ma prawo odmówić ich przyjęcia.
Przypadków odmowy przyjęcia jest znacznie więcej, zatem dobrze jest przed dostarczeniem odpadów przestudiować regulamin, aby ze śmieciami nie wrócić do domu.
PSZOK przyjmie bez ograniczeń: opakowania z papieru i tektury oraz papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania szklane oraz szkło, opakowania wielomateriałowe jak kartony po napojach czy mleku. Odpady ulegające biodegradacji, czyli tzw. zielone, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, opony z samochodów, maszyn rolniczych i pojazdów jednośladowych, nie większe niż 170 cm wysokości i nie więcej niż 6 szt. na nieruchomość w ciągu roku. Ponadto odpady wielkogabarytowe, w tym stolarka okienna i drzwiowa, drobne odpady poremontowe, ale także z ograniczeniem do 300 kg na rok od nieruchomości. Gruz budowlany, remontowy i popiół oraz żużel z palenisk domowych.
Na tym lista się kończy. Pozostałe odpady trzeba będzie wywozić na wysypiska śmieci, ale to zupełnie inna historia.

Podobne artykuły