Nowe chodniki

Nowe chodniki

POWIAT OBORNICKI. Mieszkańcy Słonaw i Parkowa postulowali o poprawę dojścia do przystanków autobusowych. Starosta Zofia Kotecka zleciła wykonanie dwóch odcinków chodnika, by owe dojścia ułatwić. 2 sierpnia odbył się odbiór nowych chodników. Ich wykonawcą była firma ANMAK z Rogoźna.
W Słonawach wybudowano 40 m nowego chodnika z kanalizacją ściekową. Nowy chodnik z pewnością poprawi komfort i bezpieczeństwo osób korzystających z komunikacji autobusowej.
W Parkowie wybudowano chodnik nieco krótszy, bo 32-metrowy, prowadzący do dworca kolejowego. Dodatkowo podniesiono tam i poszerzono pobocze. Koszt obu inwestycji to 63 tysiące złotych. Odbioru inwestycji dokonała Zofia Kotecka wraz z towarzyszącym jej nowym dyrektorem zarządu dróg powiatowych Markiem Pilarskim.

Podobne artykuły