Trasa wałecka z pełnym asfaltem

Trasa wałecka z pełnym asfaltem

OBORNIKI. Prace przy budowie drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą wojewódzką nr 178 przekroczyły zaangażowanie w około 90 procentach. Zostały pokryte warstwą ścieralną wszystkie nawierzchnie asfaltowe. Nowy asfalt pojawił się na większej części ulicy Staszica. Wiadukt, jak i most, posiadają bariery ochronne. Została wybudowana i utwardzona asfaltem ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż wybudowanej drogi oraz utwardzony kruszywem zjazd w stronę Łazienek. Przy trasie stanęły wszystkie ekrany akustyczne i wykonano pełne oświetlenie oraz odwodnienie całości.
Wody z opadów atmosferycznych z jezdni łączącej oba ronda spływać będą do rowu po stronie północnej, pochylonej w tym kierunku drogi. Dalej poprzez sieć separatorów wpłyną do Wełny.
Obecnie na budowie drogi trwa wielkie sprzątanie.
Niemal pusty jest teren przy moście nad Wełną. Zostały na nim jedynie resztki altany zniszczonej przez cofający spychacz. Być może czekają tam na ocenę ubezpieczyciela.
Aby trasa walecka była w pełni gotowa do użytkowania potrzebne są oznakowania poziome i pionowe oraz zieleń. Wszelkie skarpy pokryła już ziemia z humusem, teraz nadszedł czas na trawę.
W okolicy ronda turbinowego od strony garaży pozostały pryzmy gruzu, ziemi i żwiru.
W najbliższym czasie teren ten zostanie zniwelowany, a nadmiar materiału usunięty. Pozostaną jednak garaże, których koszmarny wygląd chluby Obornikom nie przynosi.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo prac można zaryzykować informację, że od 1 września trasa będzie w pełni gotowa.

Podobne artykuły