O jednego strażnika mniej

OBORNIKI. Szeregi straży miejskiej opuścił najmłodszy ze strażników Hugo Cieślowski. Prace w farmacji municypalnej owszem lubił, jednak ma ona nowelką strukturę, wiec trudno piąć się tam po szczeblach awansu. Ma on zamiar podjąć prace w policji, gdzie możliwości awansowana sią większe. Policja chętnie przyjmie nowego funkcjonariusza, a on sam przeszedł już pozytywnie wszystkie sprawdziany. Odejście ze służby Hugo Cieślowskiego stworzyło wakat, więc należy spodziewać się rychłego naboru na to stanowisko.

Podobne artykuły