Budowa obwodnicy wykonana w ponad 80%

Budowa obwodnicy wykonana w ponad 80%

OBORNIKI. Zaawansowanie robót związanych z budową obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej przez most wroniecki przekroczyło już 80 procent. Taka informację przekazał Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich i zapewne tak jest.
Do wykonania pozostały jeszcze: podbudowa ścieżki rowerowej, ułożenie warstw nawierzchni jezdni i ścieżek, zostały już zamontowane solidne balustrady na moście na Wełnie i na wiadukcie w ciągu ul. Staszica. Trwa umocnienie skarp przy obiektach, zostaną zamontowane bariery drogowe, wyrównane pobocza, wykonane roboty zieleniarskie i nasadzone drzewa. Na koniec będą wykonane oznakowania pionowe i poziome. Termin zakończenia inwestycji to grudzień 2019, ale wiele wskazuje na to, że nową trwa są będzie można pojechać znacznie wcześniej.
Drogowcy przygotowali też ulicę Staszica do ułożenia tam nowej nawierzchni. Są krawężniki, a jej nawierzchnia została wyrównana i uwałowana.

Podobne artykuły