Raport o stanie gminy Oborniki

OBORNIKI. Zgodnie z nowymi przepisami burmistrz musi przedstawić raport o stanie gminy. Wysłuchają go radni i zdecydują czy udzielić burmistrzowi wotum zaufania, czy nie. Gdyby mu go nie udzielili, to i tak nie będzie to miało znaczenia, chyba że za rok sytuacja się powtórzy, wtedy będzie można rozpocząć procedurę odwołania burmistrza, wójta lub prezydenta ze stanowiska.
Raport o stanie gminy Oborniki był bardzo obszerny, dobrze zilustrowany za pomocą tabel i wykresów, więc dało się słyszeć po przedstawianiu go przez sekretarza gminy ogólną aprobatę. Raport dowiódł, że gmina rozwija się szybko, sprawnie i we właściwym kierunku. Inwestycje są większe niż dawniej, środków na nie nie brakuje, służą wszystkim. Najbardziej potrzebujący są objęci opieką gminy. Burmistrz dokłada spore kwoty na pomoc społeczną. Jego autorski program senioralny należy do najlepszych w kraju, a wspieranie sportu i wypoczynku może być przykładem dla innych gmin.
Radny Marek Lemański stwierdził, że: Mieszkańcy gminy odbierają działania burmistrza bardzo pozytywnie. Pan Marek wytknął słabe miejsca w polityce państwa, na które burmistrz wpływu nie ma, a są one dla mieszkańców nierzadko bolączką. To obwodnica Obornik i problemy z oświatą, bo ta pochłania coraz więcej pieniędzy samorządowych.
Radny na koniec dodał: Rozwój boisk jest dobrym krokiem, bo są one oblegane przez młodzież i to bardzo dobrze. Nie tyle ten raport jest ważny, ale to, jak mieszkańcy odbierają burmistrza, a odbierają go bardzo dobrze.
Podobnego zdania była zdecydowana większość radnych, udzielając burmistrzowi wotum zaufania. Jedynie radni z PiS Wiesław Garbarz i Tomasz Kamiński nie wyrazili poparcia Tomaszowi Szramie, choć dwoje radnych z tej samej partii, Andrzej Walkowiak i Renata Małyszek go poparli, co może dowodzić podziału klubu PiS na część zachowawczą i radykalną, choć sami radni z PiS temu oficjalnie przeczą.

Podobne artykuły