Skarga Zimnego

GMINA RYCZYWÓŁ. Do rady gminy wpłynęła formalna skarga na wójta Henryka Szramę ze strony byłego radnego powiatu Roberta Zimnego, w której to skarżący zarzuca wójtowi opieszałość w kontroli inwestycji budowy kanalizacji w Lipie.
Wójt tymczasem zlecił już ekspertyzę. Wykonawca wziął na siebie całą winę, więc skargę na wójta radni uznali za bezzasadną.
Tu potrzebne jest wyjaśnienie, że wykonawca, ATA Serwis, chce pokryć szkodę wyrządzoną na budynku byłej szkoły, ale do kwoty 40 tysięcy, co może nie wystarczyć. Ponadto szkoła staje się obecnie bezużyteczna, bo trudno ją będzie sprzedać z wadą, a stan fundamentów nie jest ciągle znany. Zdaniem Szymona Chmielewskiego, radnego z Lipy: Cała ta sprawa może znaleźć finał w sądzie.

Podobne artykuły