Zapadnięta Obrzycka

OBORNIKI. Część drogi powiatowej, stanowiącej ulicę Obrzycką, zapadła się na odcinku słonawskim i trzeba będzie ją naprawić. Stan ten trwa od niemal roku, bo ówczesny dyrektor Jeran, zarządzający drogami powiatu, straszył Bóg wie jakimi kosztami naprawy.
Tymczasem obecny dyrektor stwierdził, że koszty wielkie nie będą, naprawić trzeba, ale przedtem koniecznym będzie poznanie przyczyny zapadliska. Zlecił badania i wiele wskazuje, że przyczyną awarii może być woda dążąca ku Warcie. Jeżeli badania to potwierdzą, trzeba będzie wykonać operat wodno-prawny, by ustalić skąd woda tam dociera. W tej sytuacji wbrew temu, co twierdził dyrektor Jeran, ta naprawa droga nie będzie, ale potrwa dość długo.

Podobne artykuły